Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Vyhlášky, zákony

Vyhlášky a  zákony

Místní vyhlášky

Vyhláška číslo

Účinnost od

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č.1/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství

5.1.2022

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č. 3/2020, o místním poplatku ze psů

26.9.2020

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č.2/2020, o stanovení systému shromažďování - komunální odpad

26.9.2020

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č.1/2020, o místním poplatku z ubytovací kapacity - zrušovací

26.9.2020

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č. 8/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

1.1.2020

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č. 7/2019, zrušovací

12.4.2019

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č. 6/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

12.4.2019

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č. 5/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

12.4.2019

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č. 4/2019, o místním poplatku z ubytovací kapacity

12.4.2019

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č. 3/2019, o místním poplatku ze vstupného

12.4.2019

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č. 2/2019, o místním poplatku ze psů

12.4.2019

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č. 1/2019

13.2.2019

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č. 1/2018,o změně obecně závazné vyhlášky obce Smolné Pece č. 1/2016, o místních poplatcích.

14.2.2018

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č. 2 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích

15.3.2017

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č. 1/2017, o změně obecně závazné vyhlášky obce Smolné Pece č. 1/2016, o místních poplatcích

8. 2. 2017

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č. 3/2016, o nočním klidu

5. 9. 2016

Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, o změně obecně závazné vyhlášky obce Smolné Pece č. 1/2016, o místní poplatcích

6. 4. 2016

Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místních poplatcích

19.1.2016

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č. 5/2015, o změně obecně závazné vyhlášky obce Smolné Pece č. 3/2012, o místních poplatcích

1.1.2016

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č. 4/2015, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2015 k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní zeleně na území obce Smolné Pece

3.7.2015

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č. 3/2015 k zajištění udržování čistoty veřejných prostranství k ochraně zeleně v zástavbě a ostatní veřejné zeleně na území obce Smolné Pece

26.3.2015

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č. 2/2015, o změně obecně závazné vyhlášky obce Smolné Pece č. 3/2012, o místních poplatcích

30.1.2015

Obecně závazná vyhláška obce Smolné Pece č. 1/2015, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Smolné Pece

30.1.2015

Obecně závazná VYHLÁŠKA obce SMOLNÉ PECE    č. 2 /2014 o vedení technické mapy obce

5.3.2014

Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích

5.2.2014

Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místních poplatcích

1.1.2013

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 2/2011,  o místních poplatcích

1.9.2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 4/2009

1.8.2012

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011 o místních poplatcích
Příloha PDO
Příloha - vymezení veřejného prostranství

1.9.2011

Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 3/2009,  0 NAKLÁDÁNÍ  S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM ze dne 16.4.2009

27.8.2011

OZV č. 4/2009 o povinnosti údržby vlastníků nájezdů

14.5.2009

Obecně závazná vyhláška č. 3/2009 0 NAKLÁDÁNÍ S KOMUNÁLNÍM A SE STAVEBNÍM ODPADEM

16.4.2009

Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 o závazných částech územního plánu obce Smolné Pece  

9.1.2007

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Zákon Popis
ústavní zák. č. 1/1993 Sb. Ústava České republiky
usnesení č. 2/1993 Sb. Listina základních práv a svobod
zákon č. 106/1999 Sb. O svobodném přístupu k informacím
zákon č. 500/2004 Sb. Správní řád
zákon č. 128/2000 Sb. O obcích
zákon č. 72/2012 Sb. O obcích - změny z r. 2012
zákon č. 133/2000 Sb. O evidenci obyvatel a rodných číslech
zákon č. 565/1990 Sb. O místních poplatcích
zákon č. 183/2006 Sb. Stavební zákon
zákon č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník
zákon č. 90/2012 Sb. O obchodních společnostech a družstvech
zákon č. 134/2016 Sb. O veřejných zakázkách
zákon č. 250/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
... kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákon
O zpracování osobních údajů
...kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů
zákon č. 99/2019 Sb. O přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací
zákon č. 541/2020 Sb. O odpadech
zákon č. 543/2020 Sb. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o odpadech