Drobečková navigace

Úvod > Obecní úřad > Czech point

Czech POINT

Czech POINT na obecním úřadě Smolné Pece

Úřední hodiny pro veřejnost

Pondělí  15.00 - 17.00 hod.
Středa   15.00 - 17.00 hod.

Ověřený výstup je vydán na počkání, po zaplacení správního poplatku. Platí se na místě v hotovosti.

Pracoviště Czech POINT nejsou určena k nahlížení do rejstříků, ale pouze k vystavení ověřeného výstupu z příslušného rejstříku.Tento ověřený výstup se stává veřejnou listinou. Za údaje, které žadatel z výstupu získá, nese právní odpovědnost (např. ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů). Žadatel musí znát určité identifikační údaje o subjektu, ke kterému chce získat výstup.

Náš obecní úřad je začleněn do projektu Czech POINT a poskytuje následujícídruhy výstupů.

Níže jsou uvedeny odkazy na stránky Czech POINT, které se Vám otevřou v novém okně.

1) VÝSTUP Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Musíte znát katastrální území a číslo Listu vlastnictví

Kolik to bude stát:

  • Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.

2) VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Obdržíte výpis z rejstříku trestů
Musíte předložit platný průkaz totožnosti s přiděleným rodným číslem
Kolik to bude stát:

  • Kč 100 za podání žádosti

3)VÝSTUP Z VEŘEJNÉHO REJSTŘÍKU

(OBCHODNÍ REJSTŘÍK, SPOLKOVÝ REJSTŘÍK, NADAČNÍ REJSTŘÍK, REJSTŘÍK ÚSTAVŮ, REJSTŘÍK SPOLEČENSTVÍ VLASTNÍKŮ JEDNOTEK A REJSTŘÍK OBECNĚ PROSPĚŠNÝCH SPOLEČNOSTÍ)

Obdržíte úplný výstup z obchodního rejstříku

Kolik to bude stát:

  • Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku.

4) VÝSTUP ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Obdržíte úplný výstup ze živnostenského rejstříku

Kolik to bude stát:

  • Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku

5) FORMULÁŘ VÝPISU Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE

Obdržíte stav trestných bodů. Výpis je poskytován z Centrálního registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy.

Kolik to bude stát:

  • Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku

6) FORMULÁŘ VÝPISU Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

V rejstříku je možné vyhledávat na základě dvou ukazatelů - identifikačního čísla organizace (hledání příslušné organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).

Kolik to bude stát:

  • Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku

7) FORMULÁŘ SEZNAMU KVAL. DODAVATELŮ

Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoliv. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace.

Kolik to bude stát:

  • Kč 100 za první stránku a Kč 50 za každou následující, i započatou stránku Vidimace a legalizace

Od 16. 3. 2015 si můžete na Obecním úřadě Smolné Pece ověřovat listiny a podpisy. V případě zájmu se můžete obrátit na účetní obce  v úředních hodinách případně po telefonické domluvě mimo úřední hodiny.

Bc. Dagmar Klimentovou

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní Vidimací a legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah listin neodpovídá.