Drobečková navigace

Úvod > Informace o obci > Odpadové hospodářství

Odpadové hospodářství

Sběrná nádoba na drobný elektroodpad

(baterie, nepoužitelné mobilní telefony, drobná elektronika apod.) je umístněna před vstupem do obchodu.

Dále byla zřízena nádoba na biologicky rozložitelný odpad rostlinného původu (rostlinné zbytky z kuchyňské přípravy pokrmů, posečená vegetace apod.), která se nachází na stanovišti u bývalého obchodu spolu s dalšími nádobami na třídění odpad. Má hnědou barvu. NEPATŘÍ do ní jakékoliv masné zbytky byť i vařené, kosti, tuky, oleje, omáčky atd. Tato nádoba je svážena 1x týdně.

Prosíme naše občany i chataře o aktivní zapojení se do systému sběru a třídění odpadu a i o výchovu vašich dětí v tomto směru. Pomáháme tak šetřit přírodu a v neposlední řadě za vytříděný odpad dostáváme nemalé finanční prostředky, které jsou pak využity ke zvelebování naší obce.

V rámci odpadového systému obce je zajišťováno sdružené plnění pro společnost EKO-KOM, a.s. Spotřebitelé mohou odkládat odpady z obalů v rámci tohoto systému. Odkaz na web společnosti EKO-KOM, a.s.: http://www.ekokom.cz

 

Mgr. Miroslav Sedlák

místostarosta

obce Smolné Pece