Drobečková navigace

Úvod > Informace o obci > Historie obce

Historie obce 

Smolné Pece  (nadmořská výška 518 m), nejmladší obec Nejdecka, se nachází na rozsáhlé mýtině severního úbočí Hamerského vrchu. Z velké části je obec obklopena lesem.  Nejstarší foto obecního úřadu

Smolné Pece - osada na rozlehlé mýtině poblíž Nejdku byla původně označována německým názvem Pechöfen, obdobně jako někdy s ní zaměňovaná víska u Horní Blatné. Jak název prozrazuje, jejím předchůdcem byly zřejmě boudy výrobců smůly, v minulosti hojně využívané zejména  bednáři, ševci a dalšími řemeslníky. Důležitým předpokladem pro zřízení „smolných pecí“ býval přitom dostatek na pryskyřici bohatého dříví  smrků a dalších jehličnanů. Osada vznikla roku 1872 a zprvu tvořila součást Fojtova (Voitsgrün). Duchovní správu zde vykonával farář z Děpoltovic. V roce 1890 žilo v již  samostatně uváděné vsi Smolné Pece téměř dvě stě obyvatel ve více než třiceti domech. Nepochybně zde v minulosti byly buď smolné pece, kde se surová smola zušlechťovala tavením ve zvláštních pecích nebo vznikala jako vedlejší produkt při výrobě dřevěného uhlí v milířích. Pece byly stavěné z kamene či cihel.

OÚ v současné doběV roce 1886 měl Fojtov, včetně Smolných Pecí,  119 obydlených domů a 791 obyvatel. V roce 1890 spadají Smolné Pece pod hejtmanství Kraslice, okres Nejdek, farou a poštou pod Děpoltovice, v obci bylo 32 domů se 185 obyvateli. V roce 1970 měly Smolné Pece 39 trvale obydlených domů se 139 obyvateli, v roce 1980 měly 29 trvale obydlených domů s 87 trvale bydlícími obyvateli.

Smolné Pece nabízejí příjemné prostředí pro rekreaci a výlety do blízkého okolí. Jednota Toužim postavila v roce 1976 prodejnu smíšeného zboží, kterou obec později odkoupila a v současné době ji pronajímá. V obci Smolné Pece je v provozu místní hospoda. Trvale zde žije cca 200 obyvatel. Je zde ovšem mnoho rekreačních chat a chalup.